Address
Home arrow Συχνές Ερωτήσεις arrow Θέρμανση Δαπέδου

Θέρμανση Δαπέδου
Γενικά


Η θέρμανση δαπέδου BIOfloor της Comap (σύστημα ΤS  Eργοστασίου HEWING Γερμανίας) είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που περιλαμβάνει : Την οριστική μελέτη και τον υπολογισμό των θερμικών αναγκών του έργου (κατά DIN 4701/83) και των θερμοδικτύων σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις κάθε χώρου, τις τεχνικές οδηγίες για την σωστή τοποθέτηση των τελικών επικαλύψεων δαπέδου και τις προτάσεις μας για ενεργειακές λύσεις ζεστού νερού θέρμανσης και χρήσης.


Η εκπόνηση της μελέτης της θέρμανσης δαπέδου, γίνεται με Η/Υ. Ο μελετητής μηχανικός τροφοδοτεί τα δεδομένα του κάθε θερμαινόμενου χώρου και ο Η/Υ καθορίζει την κάθε λεπτομέρεια κατασκευής, όπως π.χ. την απόσταση των σωληνώσεων μεταξύ τους καθώς και τα τεχνικά στοιχεία, όπως θερμοκρασία νερού προσαγωγής και επιστροφής στους συλλέκτες, θερμοκρασία δαπέδου, πτώση πίεσης, ρύθμιση κυκλωμάτων κλπ.


Κατασκευή


Η Θέρμανση Δαπέδου τοποθετείται μετά τα επιχρίσματα και οπωσδήποτε πριν από τις δαπεδοστρώσεις των χώρων.


Η Θέρμανση Δαπέδου BIOfloor προσθέτει στο πάχος του δαπέδου 8-9 cm, π.χ. στην περίπτωση μαρμάρινου δαπέδου, όπου η λάσπη και το μάρμαρο απαιτούν μαζί περίπου 4 cm, το συνολικό πάχος του δαπέδου μαζί με την Θέρμανση Δαπέδου φθάνει τα 12 – 13 cm. Με αυξομείωση του πάχους της Θέρμανσης Δαπέδου εξισορροπούνται οι διαφορές πάχους των διαφόρων ειδών δαπεδόστρωσης.


Η προετοιμασία που πρέπει να γίνει ώστε να εγκατασταθεί η Θέρμανση Δαπέδου αφορά στην επιφάνεια του δαπέδου, δηλαδή το δάπεδο πρέπει να είναι απαραιτήτως καθαρό, λείο, χωρίς εξογκώματα και οριζοντιωμένο. Στη περίπτωση που η πλάκα μπετόν δεν είναι οριζόντια, συνιστάται οριζοντίωσή της με προσθήκη (γέμισμα).


Στους χώρους όπου θα εγκατασταθεί η Θέρμανση δαπέδου, η πλάκα μπετόν θερμομονώνεται με μονωτικό υλικό πάχους 3 cm. Πάνω από το μονωτικό υλικό στρώνεται πλαστικό μορφοστήριγμα της BIOfloor γερμανικής προέλευσης, με έτοιμα στηρίγματα για ο σωλήνα. Έπειτα διαστρώνεται ο σωλήνας, χωρίς ενώσεις, σε σχήμα σαλιγκαριού και με ορισμένη πυκνότητα, ώστε κατά τη θέρμανση να καλύπτονται οι θερμικές απώλειες του κάθε χώρου. Αμέσως μετά την τοποθέτηση των σωλήνων γίνεται έλεγχός τους υπό πίεση 6 bar για 24 ώρες. Τέλος οι σωλήνες καλύπτονται με τσιμεντοκονίαμα  (θερμομπετόν) πάχους περίπου 6-7 cm και το δάπεδο είναι έτοιμο να δεχθεί δαπεδόστρωση.


Ο χρόνος εγκατάστασης της Θέρμανσης Δαπέδου ποικίλλει ανάλογα με τις κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες της κάθε οικοδομής. Προσεγγιστικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι για την εγκατάσταση της Θέρμανσης Δαπέδου σε σπίτι 150 m2 και με την προϋπόθεση να έχει γίνει κάθε προετοιμασία (κεντρικές γραμμές, συλλέκτες κλπ.) απαιτούνται περίπου 3-4 εργάσιμες ημέρες.


Για να γίνει επιτρεπτή η εγκατάσταση Θέρμανσης Δαπέδου σε μία οικοδομή θα πρέπει αφενός κατασκευαστικά να διατίθεται το απαιτούμενο ύψος και αφετέρου να υπάρχει έστω και στοιχειώδης- θερμομόνωση, ώστε οι θερμικές απώλειες κάθε χώρου να καλύπτονται από τη μέγιστη θερμική απόδοση της θέρμανσης δαπέδου.


Η εγκατάσταση της Θέρμανσης Δαπέδου γίνεται από εξειδικευμένα και με μεγάλη εμπειρία συνεργεία μας. Η επίβλεψη από τους μηχανικούς της εταιρίας μας είναι συνεχής, με αποτέλεσμα την αυστηρή τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών της Comap.


Για την κάλυψη των σωληνώσεων δαπέδου στη Θέρμανση Δαπέδου, χυτεύεται πάνω από αυτές τσιμεντοκονίαμα (θερμομπετόν)  -αστάρι- BIOfloor (DIN 18353), σε πάχος περίπου 6-7 cm. Αποτελείται από άμμο (λατομείου ή ποταμού), τσιμέντο 350kg/m3, νερό και βελτιωμένο με το υγρό γαλάκτωμα πρόσμιξης ESTROTHERM (Γερμανίας). Το υγρό γαλάκτωμα πρόσμιξης αναμιγνυόμενο σε κατάλληλη αναλογία στο μίγμα, αυξάνει την αντοχή του θερμομπετόν σε πίεση και κάμψη, το κάνει να στεγνώνει γρηγορότερα και να συνεργάζεται καλύτερα με το σωλήνα. Το θερμομπετόν, εκτός του ότι καλύπτει τις σωληνώσεις της Θέρμανσης Δαπέδου και δημιουργεί οριζόντιο δάπεδο έτοιμο να δεχτεί τη δαπεδόστρωση, αποτελεί και το υλικό όπου συσσωρεύεται η θερμότητα και αποδίδεται μετά στο χώρο με ακτινοβολία θερμαίνοντάς τον: το θερμομπετόν δηλαδή είναι πρακτικά ένα μεγάλο θερμαντικό σώμα χαμηλής όμως θερμοκρασίας.


Δαπεδόστρωση


Οποιοδήποτε υλικό δαπεδόστρωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη δαπεδοθέρμανση BIOfloor, π.χ. πλακάκι, μάρμαρο, ξύλο, μοκέτα, πλαστικό δάπεδο κλπ. Επειδή τα διάφορα υλικά δαπεδόστρωσης παρουσιάζουν διαφορετική θερμική αγωγιμότητα, είναι αναγκαίο να αποφασιστούν τα υλικά του δαπέδου αρκετά έγκαιρα, ώστε οι διαφορές τους να ληφθούν υπόψη στην εκπόνηση της μελέτης της Θέρμανσης Δαπέδου.
Ειδικά το ξύλινο δάπεδο πρέπει να τονισθεί ότι αφενός μεν πρέπει να τοποθετηθεί κολλητό πάνω στη Θέρμανση Δαπέδου χωρίς να παρεμβάλλεται διάκενο αέρα που μειώνει ή και μηδενίζει την απόδοση της Θέρμανσης Δαπέδου και αφετέρου δε, το σύστημα πρέπει να λειτουργήσει (δηλαδή ν’ ανάψει) πριν την τοποθέτηση του ξύλου, ώστε να εξατμισθεί κάθε ίχνος υγρασίας από το θερμομπετόν που ίσως δημιουργήσει προβλήματα στο ξύλο.


Λειτουργία


Ζεστό νερό θερμοκρασίας 40 –50 0 C που παρασκευάζεται π.χ σε ένα λεβητοστάσιο, προσάγεται σε σύστημα συλλεκτοδιανομέων προσυναρμολογημένων της εταιρείας Comap και δοκιμασμένοι σε πίεση 12 at με ειδικές ρυθμιστικές βαλβίδες και είναι τοποθετημένοι σε μεταλλικό πίνακα. Από εκεί το ζεστό νερό διανέμεται μέσα στους πλαστικούς σωλήνες οι οποίοι καλύπτουν ολόκληρη την επιφάνεια του δαπέδου του θερμαινόμενου χώρου και βρίσκονται θαμμένοι μέσα στο θερμομπετόν. Κατ’ αυτόν τον τρόπο συσσωρεύεται θερμότητα στο θερμομπετόν, το οποίο ανυψώνει τη θερμοκρασία του περίπου στους 28 0C και ακτινοβολώντας θερμαίνει στο χώρο.


Η λειτουργία των διαφόρων δωματίων όπου έχει εγκατασταθεί Θέρμανση Δαπέδου και η επίτευξη ή όχι ίσης θερμοκρασίας σ’ αυτά, γίνεται χρησιμοποιώντας ζεύγη διακοπτών ρύθμισης παροχής και πίεσης τοποθετημένα στους συλλέκτες της Θέρμανσης Δαπέδου.


Το λεβητοστάσιο όπου θα παρασκευαστεί το ζεστό νερό που θα τροφοδοτεί το σύστημα της Θέρμανσης Δαπέδου, δε διαφέρει από το λεβητοστάσιο ενός συμβατικού συστήματος θέρμανσης με σώματα, ούτε απαιτεί ειδικότερο τεχνίτη. Λόγω του ότι η Θέρμανση Δαπέδου λειτουργεί με νερό χαμηλής θερμοκρασίας (40 – 50 0C), θα πρέπει να προβλεφθεί στο λεβητοστάσιο μία τετράοδη (ή τρίοδη) βάνα ανάμιξης. Αυτή τροφοδοτείται από το νερό του λέβητα και από το νερό της επιστροφής από τη Θέρμανση Δαπέδου, κάνει ανάμιξή τους και δίνει την επιθυμητή θερμοκρασία νερού προσαγωγής νερού στους συλλέκτες του συστήματος. Η τετράοδη (ή τρίοδη) αυτή βάνα μπορεί να συνδυαστεί με σύστημα αντιστάθμισης εξωτερικής θερμοκρασίας, που συμβάλλει στην οικονομικότερη λειτουργία κάθε συστήματος θέρμανσης.


Όσον αφορά στη διάρκεια λειτουργίας της Θέρμανσης Δαπέδου δεν υπάρχει περιορισμός. Πρακτικά το σύστημα λειτουργεί οικονομικότερα αυξάνοντας τη διάρκεια λειτουργίας και μειώνοντας τη θερμοκρασία λειτουργίας και αποφεύγοντας να το ανάβουμε και να το σβήνουμε συχνά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο στα χρονικά μεσοδιαστήματα σβησμένης θέρμανσης δε χάνεται η θερμότητα η αποθηκευμένη στο θερμομπετόν του δαπέδου και στα οικοδομικά στοιχεία της θερμαινόμενης οικοδομής.


Η θερμοκρασία του νερού προσαγωγής στους συλλέκτες της Θέρμανσης Δαπέδου είναι περίπου 40 – 50 0C. Έτσι επιτυγχάνεται μία θερμοκρασία στην επιφάνεια του δαπέδου 26 – 28 0C. Για λόγους υγιεινής η θερμοκρασία του δαπέδου υπό συνεχή λειτουργία δεν πρέπει να ξεπερνά τους 28 0C. Το όριο αυτό επιτρέπεται να φθάσει τους 30 – 33 0C σε περιοχές όπου ο άνθρωπος περπατά ξυπόλητος (πισίνες, λουτρά), είτε σε περιοχές όπου δεν μπορεί να σταθεί ο άνθρωπος πολλή ώρα (όπως π.χ. πολύ κοντά σε μπαλκονόπορτες κλπ.)


Στην περίπτωση που προκληθεί κάποια ζημιά σε σωλήνα BIOfloor εγκατεστημένο σε Θέρμανση Δαπέδου, η Comap διαθέτει μέσα που της επιτρέπουν να την εντοπίσει σε επιφάνεια αρκετά μικρότερη του μισού τετραγωνικού μέτρου και να την επισκευάσει. Αλλά το να συμβεί βλάβη σε Θέρμανση Δαπέδου BIOfloor είναι αδύνατο, και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει προηγούμενο βλάβης. Αυτό οφείλεται σε τρεις ευεργετικές ιδιότητες του σωλήνα BIOfloor ο οποίος:
  • Αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες και δε λιώνει όπως μπορεί να συμβεί με άλλους πλαστικούς σωλήνες (π.χ. από πολυπροπυλαίνιο κλπ.)
  • Μετά την εγκατάσταση του ξεκουράζεται (κάνει ανάταξη τάσεων) στο σχήμα που έχει πλεχτεί και έτσι δε σπάει τις καμπυλώσεις από συστολοδιαστολές κατά τη λειτουργία και.
  • Δε διαβρώνεται ούτε εσωτερικά ούτε εξωτερικά και συνεπώς δεν τρυπάει.


Κατασκευαστικά η Θέρμανση Δαπέδου είναι ακριβότερη από ένα συμβατικό σύστημα θέρμανσης με σώματα. Θα ήταν άδικο όμως να θεωρούμε την Θέρμανση Δαπέδου πολύ ακριβότερη αφού σ’ αυτήν περιλαμβάνονται διάφορα πρόσθετα στοιχεία (όπως ηχομόνωση και γεμίσματα δαπέδου), που τα παραλείπουμε στα συστήματα με σώματα και συνεπώς δεν τα χρεώνουμε. Επίσης το κόστος λειτουργίας της Θέρμανσης Δαπέδου είναι σημαντικά χαμηλότερο (τουλάχιστον κατά 15 – 20%) έναντι του κόστους λειτουργίας ενός συμβατικού συστήματος θέρμανσης. Έτσι, η παραπάνω δαπάνη εγκατάστασης γρήγορα καλύπτεται και με το χρόνο η Θέρμανση Δαπέδου αποδεικνύεται φθηνότερη.


Τρεις είναι κυρίως οι λόγοι της οικονομικότερης λειτουργίας της Θέρμανσης Δαπέδου έναντι άλλου συστήματος, που θα θέρμαινε το χώρο:
  • Η χαμηλότερη θερμοκρασία νερού λειτουργίας της Θέρμανσης Δαπέδου που έχει ως συνέπεια μικρότερες απώλειες μεταφοράς κλπ.
  • Η ηπιότερη αλλά διαρκέστερη λειτουργία της Θέρμανσης Δαπέδου, που πρακτικά επιβάλλεται από το ότι η Θέρμανση Δαπέδου απαιτεί αρχικά θερμοσυσσώρευση στο δάπεδο και μετά ακτινοβολία για θέρμανση, και
  • Το γεγονός ότι η Θέρμανση Δαπέδου, που είναι σύστημα θέρμανσης με ακτινοβολία, θερμαίνει λόγω αντίστοιχης εμβέλειας της ακτινοβολίας αυτής, κυρίως το χώρο μέσα στον οποίο ζει ο άνθρωπος (δηλαδή μέχρι ύψος 1, 80 m ) και όχι όλο το χώρο, που είναι άχρηστο. Γι’ αυτό και η Θέρμανση Δαπέδου είναι κατάλληλη για θέρμανση υψηλών χώρων όπως εκκλησίες, γήπεδα, υψηλές αίθουσες, υπαίθριοι χώροι κλπ.


Η Θέρμανση Δαπέδου μπορεί να συνδυαστεί με σύστημα θέρμανσης με σώματα στην ίδια οικοδομή, αφού προσεχθούν τα ακόλουθα σημεία:

α) Τα δύο συστήματα πρέπει να είναι εντελώς ανεξάρτητα μεταξύ τους μιας και λειτουργούν με διαφορετικές θερμοκρασίες, μολονότι το λεβητοστάσιο και για τα δύο συστήματα είναι κοινό και

β) Θα πρέπει η κατανομή των ποσοστών συμμετοχής στις δαπάνες θέρμανσης (εφόσον γίνεται κάτι τέτοιο) να πολλαπλασιαστεί με κατάλληλο συντελεστή που θα αντιστοιχίσει τη διαφορά στις θερμοκρασίες νερού των δύο συστημάτων σε δίκαιη κατανομή των δαπανών για το πετρέλαιο (αφού η Θέρμανση Δαπέδου λειτουργεί οικονομικότερα από τα σώματα).


Διάφορα


Είναι δυνατόν να συνδυαστεί και ψύξη στη Θέρμανση Δαπέδου. Μετά από πολύχρονες έρευνες, έχουν λυθεί και τα τελευταία τεχνικά προβλήματα που αφορούσαν φαινόμενα των πρώτων πειραματικών σταδίων όπως αποφυγή «ιδρώματος» του δαπέδου σε ειδικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας κλπ
Ο Δροσισμός Δαπέδου μπορεί να διαμορφώσει συνθήκες άνεσης εξοικονομώντας ενέργεια. Η τεχνογνωσία μας στον Κλιματισμό αποτελεί πρόσθετη εγγύηση στην εφαρμογή του πρωτοποριακού συστήματος του Δροσισμού Δαπέδου.


Η Θέρμανση Δαπέδου μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε πηγή ενέργειας, όπως πετρέλαιο, αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, θερμοσυσσώρευση, αντλία θερμότητας, ηλιακή ενέργεια κλπ. Αποτελεί ιδιαίτερο πλεονέκτημα της Θέρμανσης Δαπέδου, που δεν το έχουν τα άλλα συστήματα θέρμανσης (π.χ. θέρμανση με σώματα), ότι μπορεί να λειτουργήσει και με ήπιες μορφές ενέργειας, γεγονός που σίγουρα στα επόμενα χρόνια – όταν θα περιοριστούν τα αποθέματα πετρελαίου κλπ. καυσίμων, θα αποδειχτεί ευεργετικό.


Η ίδια η Θέρμανση Δαπέδου ως σύστημα δε χρειάζεται συντήρηση. Κατά διαστήματα όμως είναι αναγκαία η επιθεώρηση των ορατών στοιχείων της Θέρμανσης Δαπέδου (π.χ. σφίξιμο ρακόρ, ρύθμιση διακόπτη κλπ) να τακτοποιηθεί.


Η ύπαρξη χαλιού συνηθισμένου μεγέθους σε χώρο με Θέρμανση Δαπέδου, αλλοιώνει τον τρόπο απόδοσης. Δηλαδή, όπου υπάρχει χαλί, μειώνεται η ακτινοβολία της Θέρμανσης Δαπέδου και όπου δεν υπάρχει η ακτινοβολία αυτή αυξάνεται, αποκαθιστώντας την ισορροπία απόδοσης – απώλειας θερμότητας. Όταν η καλυπτόμενη από το χαλί επιφάνεια υπερβαίνει το 40% του δαπέδου, αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την εκπόνηση της μελέτης της Θέρμανσης Δαπέδου, οπότε δε δημιουργείται κανένα πρόβλημα.


Θέρμανση επιφανείας μπορεί να εγκατασταθεί επί δαπέδων, τοίχων, και οροφών. Ειδικότερα, η Θέρμανση Δαπέδου τοποθετείται εκτός των κατοικιών και σε δρόμους, υπαίθρια και κλειστά γήπεδα, εργοστάσια, γραφεία, θερμοκήπια, εκκλησίες κλπ.