Address
Home arrow Συχνές Ερωτήσεις arrow Φυσικό Αέριο

Φυσικό Αέριο

To φυσικό αέριο είναι φυσικό προϊόν ελαφρύτερο από τον αέρα και δεν είναι τοξικό.
Αν υπάρξει διαρροή και έχουμε εξασφαλίσει σωστό αερισμό θα διαφύγει και θ’ απομακρυνθεί στην ατμόσφαιρα
Είναι το πιο ασφαλές καύσιμο εφόσον τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.


Υπάρχουν σύμφωνα με τους κανονισμούς για τις εγκαταστάσεις Φ. αερίου απαγορευμένες θέσεις για εγκατάσταση συσκευών καθώς και επιπλέον αυστηρά μέτρα για προστασία των σωληνώσεων τροφοδοσίας αερίου.
Για τις συσκευές που τοποθετούνται σε κλειστούς χώρους φροντίζουμε για τον τέλειο αερισμό των χώρων αυτών καθώς και για την εγκατάσταση διατάξεων ανίχνευσης και διακοπής διαφυγής φ. αερίου. Το Φ. αέριο είναι ελαφρύτερο από τον αέρα έτσι ώστε σε μια τυχαία διαρροή να διαφύγει στην ατμόσφαιρα εφόσον έχουμε εξασφαλίσει πολύ καλό αερισμό. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών για το φυσικό αέριο καθώς επίσης τα υλικά και οι συσκευές πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά καταλληλότητας για τη χρήση Φ. αερίου. Οι εγκαταστάσεις τίθενται μετά την ολοκλήρωση σε δοκιμή αντοχής και στεγανότητας και παραδίδονται σε λειτουργία με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και τις εγγυήσεις υλικών και εγκατάστασης μετά τον οριστικό έλεγχο από την Εταιρεία παροχής αερίου.


Όλες σχεδόν οι εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης μπορούν να λειτουργήσουν και με Φ. αέριο.
Η εσωτερική εγκατάσταση είναι τελείως ανεξάρτητη από την εγκατάσταση του Φ. αερίου. Οι σωληνώσεις της θέρμανσης καθώς και τα θερμαντικά σώματα δεν αντικαθίστανται. Οι λέβητες κεντρικής θέρμανσης - εάν η κατάστασή τους το επιτρέπει - επίσης δεν αντικαθίστανται. Η αντικατάσταση γίνεται μόνο στον καυστήρα πετρελαίου με νέο καυστήρα Φ. αερίου.


Στις αυτόνομες κατοικίες και μονοκατοικίες μπορούν να τοποθετηθούν επίτοιχες μονάδες - στο μπαλκόνι συνήθως - οι οποίες παρέχουν επιπλέον και ζεστό νερό για χρήση στο μπάνιο, κουζίνα κλπ.. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε εξοικονόμηση χώρου αφού το λεβητοστάσιο παύει να υφίσταται η δεν χρειάζεται να κατασκευαστεί.


Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Εταιρείας παροχής αερίου το Φ. αέριο είναι κατά 20% φθηνότερο από το πετρέλαιο.
Είναι οικονομικό στη λειτουργία, πάντα διαθέσιμο, με την καλύτερη καύση και τα λιγότερα κατάλοιπα. Εξασφαλίζει χαμηλότερο κόστος συντήρησης και μακροζωία των συσκευών.


Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Εταιρείας παροχής αερίου το Φ. αέριο είναι κατά 60% φθηνότερο από το ηλεκτρικό ρεύμα, γεγονός που αποδεικνύει ότι έχουμε μεγάλη οικονομία και στο μαγείρεμα.


Πληρώνετε το Φυσικό Αέριο αφού το έχετε καταναλώσει (όπως π.χ. το ρεύμα και το νερό). Η δε κατανάλωση μετριέται με σφραγισμένους μετρητές (όπως της Δ.Ε.Η.). Δεν το πληρώνετε προκαταβολικά, αλλά ανά δίμηνο, βάσει των ενδείξεων κατανάλωσης που έχει καταγράψει ο μετρητής σας.
Το φυσικό αέριο, μέσω του εγκατεστημένου δικτύου, είναι κάθε στιγμή διαθέσιμο και δεν χρειάζεται να το παραγγείλετε. Αποκλείεται η περίπτωση εξαπάτησης στην ποσότητα ή την ποιότητα όπως συμβαίνει μερικές φορές κατά την παράδοση του πετρελαίου.
Το πάγιο είναι........


Η εκπόνηση της μελέτης της εγκατάστασης Φ. αερίου, γίνεται από Μηχανολόγο Μηχανικό.
  • Ο μελετητής μηχανικός με βάση τα δεδομένα της κάθε εφαρμογής, εκπονεί μελέτη σύμφωνη με τους κανονισμούς εγκαταστάσεων Φ. αερίου και στη συνέχεια την καταθέτει για έγκριση στην Εταιρεία παροχής αερίου.
  • Ακολουθεί έλεγχος και έγκριση της μελέτης.
  • Ολοκληρώνεται η εγκατάσταση Φ. αερίου από ειδικευμένους αδειούχους τεχνίτες, υπό την επίβλεψη μηχανολόγου.
  • Πραγματοποιείται έλεγχος στεγανότητας και αντοχής των δικτύων Φ. αερίου και παραδίδεται με πιστοποιητικά υλικών, συσκευών, δοκιμής, αντοχής στεγανότητας και ολοκλήρωσης της εγκατάστασης.
  • Πραγματοποιείται ο τελικός έλεγχος από την Εταιρεία παροχής αερίου και γίνεται η τροφοδότηση Φ. αερίου και η θέση σε λειτουργία των συσκευών.


Εφόσον δεν γίνεται καμία απολύτως παρέμβαση στην εσωτερική εγκατάσταση (δίκτυα σωληνώσεων ζεστού νερού, σώματα κλπ.) δεν επηρεάζεται η αυτονομία.


Με βάση το χαμηλότερο κόστος ενέργειας είτε σε σχέση με το πετρέλαιο είτε σε σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα η χρήση Φ. αερίου είναι επιβεβλημένη στις περιπτώσεις επαγγελματικών εφαρμογών.


Σε επαγγελματικές κυρίως εφαρμογές και σε μεγάλα Δημόσια και ιδιωτικά κτίρια (Ξενοδοχεία κλπ.) μπορούν να τοποθετηθούν μεγάλα ψυκτικά μηχανήματα που λειτουργούν με Φ. αέριο, με σημαντικά χαμηλότερο κόστος λειτουργίας.


Η αίτηση για παροχή φ. αερίου μπορεί να συμπληρωθεί από τα γραφεία της εταιρείας μας και να σταλεί στο γραφεία της Εταιρεία παροχής αερίου αρκεί να μας δώσετε τα στοιχεία που απαιτούνται για τη συμπλήρωση της αίτησης.


Απαιτείται απόφαση πρακτικού συνέλευσης (50% των ψήφων ιδιοκτησίας +1 ψήφος) για την αλλαγή του καυσίμου σε φυσικό αέριο και έγκρισης εκτέλεσης των απαραίτητων αναγκαίων εργασιών όδευσης σωληνώσεων και τοποθέτησης εξαρτημάτων (μετρητών κλπ) εντός των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.


Απαιτείται απόφαση πρακτικού συνέλευσης (50% των ψήφων ιδιοκτησίας +1 ψήφος) που να επιτρέπει την αποκοπή από την κεντρική θέρμανση του διαμερίσματος και έγκρισης εκτέλεσης των απαραίτητων αναγκαίων εργασιών όδευσης σωληνώσεων και τοποθέτησης εξαρτημάτων (μετρητών κλπ) εντός των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.


To φυσικό αέριο είναι φυσικό προϊόν ελαφρύτερο από τον αέρα και δεν είναι τοξικό.
Αν υπάρξει διαρροή και έχουμε εξασφαλίσει σωστό αερισμό θα διαφύγει και θ’ απομακρυνθεί στην ατμόσφαιρα
Είναι το πιο ασφαλές καύσιμο εφόσον τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.


  • Φωτοτυπία ταυτότητας αιτούντος
  • Σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων θα πρέπει να επισυνάπτεται  υπεύθυνη δήλωση κυριότητας του ακινήτου


  • Φωτοτυπία ταυτότητας αιτούντος
  • Σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων θα πρέπει να επισυνάπτεται  υπεύθυνη δήλωση κυριότητας του ακινήτου
  • Υπεύθυνη δήλωση του ή των συνιδιοκτητών ότι επιτρέπει (–ουν) την εγκατάσταση φυσικού αερίου στο ακίνητο


Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου ότι αποδέχεται την παροχή φυσικού αερίου στο ακίνητο.